Založit webové stránky nebo eShop
aktualizováno: 04.05.2017 20:08:05 

Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí

Aktuality
Společnost přátel historie města
Jablonného v Podještědí
Vás zve na svou pravidelnou schůzku
v pondělí 15. května 2017
od 17 hodin
společně s Janem Ruczem
se seznámíme se stavbou železniční trati z Jablonného do Svoru
 

 

 
 
 
Plakát ke stažení ZDE
 
  Pozvánka
 

Netradiční prohlídky zámku Lemberk v rámci Roku renesanční šlechty pořádá Správa zámku Lemberk se Sdružením historiků České republiky, regionální pobočkou Liberec ve dnech 20. – 21. května 2017.

 
Pro členy Společnosti je rezervováno 10 míst na tuto akci v neděli 21. května od 14:00 hodin.
Členové mají vstup zdarma.
Zájemci hlaste se u Mgr. Jana Rucze
 
E-mail: rucz.jan@npu.cz
Tel.: 482 360 050
        728 296 517
 
 
 
 
 
 
˜™–—˜™–—˜™–—˜™““““““““*******************************************

 

Uvolnila se dvě místa !

 

 

Plakát a itinerář ke stažení ZDE a ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autobusový zájezd „Karlův nebeský Jeruzalém“ – sobota 13. května 2017

          Na sobotu 13. května připravuje Společnost celodenní tématický autobusový zájezd „Nebeský Jeruzalém“ Karla IV. Císař Karel IV. budoval Nové město pražské jako zhmotnění nebeského Jeruzaléma i jako nový Řím. Nechal zde vystavět řadu kostelů. Šestice z nich tvoří vzdušnou čarou pomyslný kříž, v jehož středu stojí kostel sv. Apolináře. Svislé břevno se rozkládá od kostela sv. Kateřiny, přes kostel Panny Marie Na Slupi až k bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Příčné rameno tvoří linie mezi klášterem na Slovanech a kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově. Současně každá z těchto staveb odkazuje svým zasvěcením k nějaké Karlově idei nebo události. Během exkurze navštívíme řadu kostelů, které nejsou běžně přístupné veřejnosti. Zasvěcenou průvodkyní nám bude oblíbená „naše Jára“ – Jaroslava Šiftová.

          Zájemci se mohou hlásit u Lenky Novákové či Jaroslava Slabého do 10. dubna 2017. Po tomto datu budou zbylá místa obsazena studenty univerzity třetího věku. Zájezd není fyzicky náročný. Cena zájezdu včetně vstupného činí u členů 200,- Kč, u nečlenů 300,- Kč. Při přihlášení nutno složit zálohu ve výši 100,- Kč.

Uvolnila se dvě místa !!!  

 

Itinerář exkurze:

 

Odjezd: 13. května 2017 v 7.00 z ul. Zdislavy z Lemberka

Předpokládaný návrat v 19.00

Vstupné a milodary pro kostely: 90,- Kč  

 

Sraz s účastníky, kteří se připojují až v Praze, v 9.15 v Resslově ulici (u chrámu Cyrila a Metoděje – autobusová zastávka)

 

Program:

(časy, s výjimkou odjezdu, jsou pouze orientační)

8.30 - Karlův projekt Nebeského Jeruzaléma (stručné představení za jízdy autobusem)

9.30- kostel sv. Václava Na Zderaze – prohlídka interiéru (pastorační asistentka) - milodar 15,- Kč 

10.30 - klášter Na Slovanech (Emauzy) – prohlídka interiéru (vstupné 40,- Kč)

11.30 - Karlovo náměstí – radnice, park, kostel sv. Ignáce, Faustův dům (exteriéry)

12.00 - přestávka na oběd

13.00 - chrám Panny Marie Sněžné – pro zájemce, prohlídka interiéru (milodary individuálně)  

14.00 – sraz na Karlově náměstí - rotunda sv. Longina, kostel sv. Štěpána  - prohlídka exteriéru

14.30 - kostel sv. Kateřiny - prohlídka interiéru s vlastním komentářem - milodar 15,- Kč

15.00 -  kostel sv. Apolináře   - prohlídka exteriéru

15.30 – Větrov, park Ztracenka, bastion U Božích muk - komentovaná vycházka

16.00 - Karlov – kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého - komentovaná prohlídka interiéru (jáhen Jiří Ignác Laňka) - milodar 20,- Kč

17.15 – odjezd z ulice Boženy Němcové

 

************************************** 

 

 

Připravujeme:

 

 15. květen            Stavba železnice Svor – Jablonné, Mgr. Jan Rucz

                             

 12. červen            Vlastivědný obraz Českolipska, Mgr. Ladislav Smejkal

 

11. září                    Odkaz historie v obecních znacích, RNDr. Miroslav Šifta

 

9. říjen                    Spolková činnost v Jablonném v 19. a 20. století, Mgr. Renata Černá

 

13. listopad               Vojenská opevnění na Českolipsku, Petr Randus

 


Změna programu vyhrazena.

Pokud není uvedeno jinak, konají se přednášky v zasedací místnosti městského úřadu v Jablonném v Podještědí.

Akce jsou přístupné zdarma všem zájemcům bez ohledu na členství. 

 

 


 

 

Město Jablonné v Podještědí

Kulturní kalendář 

Plán akcí na měsíc KVĚTEN

 

 Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí

 

1.5.   Zámek Lemberk

zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku.

Věž bude otevřena po celý den od 9.00 do 16.00 hodin.

1.5.    Zámek Lemberk

Svatozdislavský benefiční koncert – 17. ročník

Tradiční charitativní komponovaný pořad plný hudby a poezie pořádaný k uctění památky a odkazu svaté Zdislavy z Lemberka. Výtěžek koncertu bude věnován Nadačnímu fondu VRBA.

Začátek od 14 hodin, Společenský sál zámku

1.5.    Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí a Centrum sv. Zdislavy z.s.

          zahájení poutní sezóny – pouť dětí ke svaté Zdislavě

10:00 Mše svatá v bazilice – J.M. can. Rudolf Repka

11:15 Vernisáž výstavy 2. ročníku soutěže "V srdci paní Zdislavy“

13:30 Průvod ke studánce s žehnáním Zdislavina pramene.

 

5.-6.5. AOPK ČR Regionální pracoviště Liberecko, Správa CHKO Lužické hory a Spolek přátel Lužických hor

vítání ptačího zpěvu

Místo konání – tento rok opět dvoudenní v Křižanech (horní část obce)

Celosvětová akce zaměřená na poznávání ptačího zpěvu za rozbřesku, spojená s odchytem a ukázkou ptáků, povídáním o jejich životě a hrami pro děti, účastníci mohou přespat ve svých stanech.

 

6.-8.5. Zámek Lemberk

zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku.

Návštěva věže je možná individuálně po celý den, každou celou hodinu se pro zájemce koná komentovaná prohlídka s průvodcem.

Věž bude otevřena po celý den od 9.00 do 16.00 hodin.

 

9.5.    ZO KSČM Jablonné v Podještědí

pietní shromáždění

16:30 na místním hřbitově u památníku osvoboditelů

 

11.5. Mateřská škola Studánka a Mateřská škola U školy Jablonné v Podještědí, zápis dětí do MŠ

9:00 – 15:00 v MŠ Studánka

 

13.5. Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí

Panny Marie Fatimské – 100. výročí zjevení

10.00 Mše svatá a zásvětná modlitba

13.5. Sdružení přátel přírody Čmelák

ornitologická exkurze pro veřejnost v Mokřadech v Jablonném v Podještědí

10:00 hodin u vstupu do Mokřadů Jablonné

15.5. Společnost přátel historie města Jablonné v Podještědí

přednáška „železnice Svor - Jablonné“ – Mgr. Jan Rucz

17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ (2.patro)

16.5. Město Jablonné v Podještědí

vysvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého v Heřmanicích v Podještědí

17:30 vysvěcení sochy před kaplí sv. Antonína

18:00 koncert v kapli sv. Antonína

20.5. Sbor dobrovolných hasičů Jablonné v Podještědí

hasičská soutěž dvojic

9:00 hodin výstup na vyhlídkovou věž pivovaru

23.5. AOPK ČR Regionální pracoviště Liberecko, Správa CHKO Lužické hory a Spolek přátel Lužických hor

Den pro ekologii

Místo konání- Myslivny – Horní Světlá (u horního parkoviště)

Patnáctý ročník „Den pro ekologii“ je koncipován jako prožitková vědomostní a soutěžní akce pro vybrané tříčlenné školní kolektivy studentů základních škol a víceletých gymnázií

 

25.5. Městská knihovna Jablonné v Podještědí

přednáška s Mgr. I Chocholáčem o výchově „Hledám, tedy jsem...“ - aneb- malé zastavení nejen nad vzděláním tedy věděním, viděním...

18:00 hodin v knihovně – 2. patro

 27.5. Město Jablonné v Podještědí a bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy

         Zdislavina pouť a městské slavnosti

Na náměstí bude zajištěn program – zábava, občerstvení, stánkový prodej.

V bazilice budou probíhat mše:

07:00 Mše svatá u oltáře svaté Paní Zdislavy

09:00 Mše svatá diecézní – biskup Mons. Jan Baxant

11:00 Mše svatá dominikánské rodiny – Mons. Dominik kardinál Duka OP

15:00 Slavnostní nešpory před Nejsvětější Svátostí

 

27.5. AOPK ČR Regionální pracoviště Liberecko, Správa CHKO Lužické hory a Spolek přátel Lužických hor

slavnosti Lužickohorských luk

Místo konání – Myslivny – Horní Světlá (u horního parkoviště)

Od 9 hodin do 11 hodin soutěžní klání pro smíšená tříčlenná družstva studentů středních škol a učilišť Libereckého kraje i pro zájmové kolektivy dětí a dospělých.

Výstava fotografií na téma: „Ptáci v Lužických horách“.

11:00 – 12:00 hodin vyhlášení výsledků soutěžního klání, fotografické a výtvarné soutěže.

Po celý den jarmark.

 

27.5. Zámek Lemberk

zpřístupnění Zdislaviny světničky poutníkům

Mimořádné zpřístupnění Zdislaviny světničky poutníkům bez návaznosti na prohlídky s možností modlitby a rozjímání. Světnička bude otevřena po celý den od 9.00 do 17.00 hodin.

28.5. SRPŠ a ZŠ Jablonné v Podještědí

putování za pohádkou

14:00 hodin Start a cíl jsou u kapličky (Markvartický rybník), jde se okruh okolo Lemberka, kde děti plní na jednotlivých stanovištích úkoly.

27.-28.5.  Zámek Lemberk

zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku.

Věž bude otevřena po celý den od 9.00 do 16.00 hodin.

 

Výstavy:

1.4.-31.10. Zámek Lemberk

Zdislava jako historická osobnost – výstavní síň

Panelová výstava věnovaná životu a skutkům Zdislavy z Lemberka.

1.4.-31.10. Zámek Lemberk

Člověk a kůň – zámecká konírna

Výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro sluchově postižené děti v Liberci.

1.5.-15.7.    Centrum sv. Zdislavy, Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí a ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

V srdci paní Zdislavy, II. ročník výtvarné soutěže

ambity kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí

2.5.-5.6.      Město Jablonné v Podještědí

kolorované kresby – Alena Dědicová

Lovecký zámeček Pachtů z Rájova v Jablonném v Podještědí

 

„ Komentované prohlídky města “

Od května do září budou v Jablonném v Podještědí opět probíhat asi hodinové komentované prohlídky městem pro turisty. Tyto komentované prohlídky se uskuteční vždy po předchozím objednání v infocentru (alespoň dva dny), pro minimální počet 5-ti zájemců za jednotnou taxu 25,- Kč na osobu.

Přihlášení je možné na tel.: 487 829 972 nebo na emailu: ryklova@jvpmesto.cz

 

PŘIPRAVUJEME:

 

9. 6.   Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí a Centrum sv. Zdislavy a Město Jablonné v Podještědí

Noc kostelů

Program:

Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy

16:00 - 18:00 Děti dětem aneb Středověká zahrada (rytířské soutěže, tanec, felčaři, chorály, středověká krmě...)

18:00 Mše svatá

19:00 - 20:00 Koncert - Václavky and Babíny di Doksy

20:00 - 21:00 Žalmy a hudební intermezza (boční kaple)

20:00; 21:00; 22:00 Komentované prohlídky baziliky

20:00 - 23:00 Výstavy v ambitech kláštera (Hold svaté Zdislavě; V srdci paní Zdislavy)

23:00 Žehnání městu a kraji

 

Vyhlídková věž

19:00 - 23:00 Noční výstup na vyhlídkovou věž

 

Kaple sv. Antonína v Heřmanicích v Podještědí

19:00 - 21:00 Prohlídka zrekonstruované kaple

 

10.6. Pakli sport klub Jablonné v Podještědí

XVIII. INTERNATIONAL MTB MARATHON MALEVI CUP

Ranč Malevil

e-mail: paklisport@paklisport.cz , tel.: 777 125 441

www.paklisport.cz

 

22.6. Občanské sdružení Podještědští Pardálové Jablonné v Podještědí

a Zámek Lemberk

koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers

20:00 hodin na Lemberku

 

Výstavy:

16.-30.6.     Město Jablonné v Podještědí

výtvarné práce dětí Základní školy praktické a Základní školy speciální v Jablonném v Podještědí v Loveckém zámečku v Jablonném v Podještědí

 

ZMĚNY DATUMŮ A ČASŮ KONANÝCH AKCÍ VYHRAZENY.

 

Kontaktní osoba:

Šárka Ryklová tel.: 487 829 972, email: ryklova@jvpmesto.cz


 

 

 

Státní zámek Lemberk 

 

image
Program akcí k dispozici na webových stránkách zámku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozvánka

Vlastivědný spolek Českolipska - Klub přátel muzea

 

Program Vlastivědný spolek Českolipska – Klub přátel muzea

www.vscl.cz

duben – červen 2017

www.vscl.cz

 

KVĚTEN

 

1. května     - pondělí, autobusový zájezd do Podkrušnohoří

Odjezd od muzea v České Lípě v 7. 00 hodin

Trasa: Česká Lípa – Dubí (slavný mariánský kostel) – Hrob (zbořený evangelický kostel z roku 1617) – Osek (cisterciácký klášter) – Hrad Rýzmburk – městské muzeum v Litvínově

Cena: 280 Kč, přihlášky od 1. dubna v muzeu

 

20. května   - sobota, vlakový zájezd do Saska

Dva hrady na Labi: Wehlen a Rathen

odjezd z České Lípy rychlíkem do Děčína a dále vlakem do stanice Stadt Wehlen. Prohlídka hradu  a pěší putování v délce 7 km s návštěvou výletního místa Bastei a hradu Rathen.

Odjezd ze stanice Rathen kolem 16. 00 hodiny. Návrat do České Lípy v 18. 21 hodin. Výhodná jízdenka pro pět osob Elbe, cena 550 Kč

 

ČERVEN

 

24. června - sobota, autobusový zájezd do Lužice a Saska

Odjezd od muzea v České Lípě v 7. 00 hodin

Trasa: Česká Lípa – Rumburk – Neukirch (tkalcovská vesnice) – Bischofswerda (prohlídka města) – Rammenau (nejkrásnější zámek v Lužici) – Kamenz (město lužického Šestiměstí) – Pulsnitz historické město, středisko výroby proslavených perníků

Návrat kolem 17.00 hodiny. cena: 300 Kč, přihlášky od 1. června v muzeu

 

28. června - středa, Vlastivědné muzeum a galerie v Č. Lípě

- Maštálkova síň v 16. 30 hodin

Vernisáž výstavy Velká válka a revoluce. Výstava ke stému výročí bolševické revoluce. Sociální dopady společenských převratů ve 20. století.

 

 

Vodní hrad Lipý + Centrum textilního tisku

 

 

 

 

 

 

Více informací naleznete na www.lipy.cz

Doporučujeme:

Jablonné v Podještědí

Kresby historické architektury (Lukáš Martinka)
Tato publikace obsahuje ucelený soubor kreseb historické architektury města Jablonné v Podještědí. Je to jen zlomek vznikajícího rozsáhlého díla, které zachycuje mizející historickou krajinu Čech a Moravy. Soubor obsahuje nejen památkově chráněné stavby, ale i neméně cenné objekty, na které se památková ochrana nevztahuje, domy dochované již jen v torzu či novodobě pozměněné, a často opomíjené drobné památky, jako jsou křížky, boží muka, kapličky, zvoničky, pomníky atd. Práce je určena k propagaci historické zástavby jednotlivých sídel a my doufáme, že se dostane do rukou lidem, jímž není lhostejný zoufalý stav některých našich památek a kterým kresby udělají radost.

 

Publikace je k dostání v informačním centru za 125,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohemia inkognita

 Vlastivědný cyklus, který si vybral za téma méně známá nebo docela neznámá místa naší země. Proto se pořad jmenuje Bohemia inkognita – Čechy neznámé, ovšem dvakrát zavede diváky i na Moravu. Scénáristou a průvodcem pořadu je televizní a rozhlasový moderátor a publicista Václav Žmolík. Režie se chopil Vlastimil Šimůnek a za kamerou stál zkušený kameraman Petr Pešek. Tento štáb natáčel v roce 2012 v Jablonném v Podještědí, v bazilice minor a na zámku Lemberk 7. díl tohoto cyklu věnovanému sv. Zdislavě z Lemberka.

 Tento díl je mož shlédnout ve videoarchivu pořadu na adrese:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10396654179-bohemia-incognita/212563232000007-jablonne-a-lemberk/

Současně byla vydána i stejnojmenná kniha, jejíž křest, se uskutečnil 17. května 2013 na veletrhu Svět knihy v pražských Holešovicích. Čtenáři zde najdou vše z televizního cyklu a bonusové informace navíc. Knihu je možné objednat v eshopu České televize.

 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

TOPlist